Şəhvətpərəst şeyxin siğə məfkurəsi

Bir müddət bundan əvvəl İran hökumətinə aid olan sitələrin birində siğə ilə bağlı bir bildiriş dərc olunmuşdu. Bu bildiriş, xüsusən xaricdə yayılan İranın müxalif mətbuat orqanlarının diqqətini çox cəlb etmişdir. O, bundan ibarətdir: ” İmam Rzanın ziyarətinə gələn qardaşların rifahı və onların müqəddəs Məşhəddə olduqları zaman ərzində halal yolla cinsi ləzzət aparmaq üçün Xorasan vilayəti bakirə və ərindən boşanmış bacıların siğəsi üçün bir mərkəz yaradıb. Bu mərkəzin əsl qərargahı İmam Rzanın hərəmində yerləşir. Bu mərkəzin idarəçiliyi Hacı Ağa Kəriminin öhdəsindədir. Siğənin müddəti ziyarətçinin Məşhəddə olduğu zamana bağlıdır. Ziyarətə gələn qardaşlar bir günlük — bir həftəlik siğə üçün siğə mərkəzinin icarə verdiyi yerlərdən istifadə edə bilərlər. Əgər siğənin müddəti bir həftədən artıq olsa, yer tapmaq qardaşların öz öhdəsinədir. Bir həftəlik siğənin məbləği bakirə qızlara hüdudən 70 min tümən ( 70 – 80  $ arası ) və boşanmış, dul qadınların qiyməti onların yaşından asılıdır. Bu bildirişin sonunda, siğə ilə maraqlanan bacıların diqqətinə çatdırılır ki, onlar bu işləri ilə mənəvi feyzdən əlavə, yəni ziyarət edən qardaşlara uyğun şərait yaratdırlar ki, harama düşmədən rahat xəyalla ziyarət edələr və həmin qadınların həm də özlərini təmini etmək üçün pul qazanalar. Qadınlardan tələb olunur ki, özlərinə aid olan məlumatı, yəni yaş, bakirəlik haqqında və bir ayaq üstə çəkilmiş şəkli siğə mərkəzinə göndərələr.”

İran hökumətinə aid olan başqa bir sitədə siğənin şəraiti belə izah edilir:

1.Kişinin əgər daimi nigahı da olsa, siğə üçün öz həyat yoldaşından icazə almaq şərt deyil. Əgər daimi nigahda şərt oluna ki, öz həyat yoldaşının icazəsi olmadan başqa qadınla daimi nigah və ya siğə etməyə.

2.Siğədə ən əhəmiyyətli şərt bundan ibarətdir ki, siğənin zamanı qeyd oluna. Siğənin zamanı bir saatdan 99 ilə qədər ola bilər.

  1. Əgər siğədən bir uşaq dünyaya gələ, o, uşaq daimi nigahdan əmələ gələn uşaqlar kimi haqqı – hüquqa malikdir.

4.Əgər qız bakirə olsa, siğə üçün onun atasının və ya ata babasının icazəsi şərtdir. Dul qadınlar üçün icazə şərt deyil.

5.Siğə oxunanda mehriyyənin miqdarı təyin olunmalıdır. ( Mehriyyə — siğə zamanı kişinin qadına ödədiyi pul )

6.Siğənin icrası gərək düz formada və həm də arvad — kişinin öz vasitəsi ilə ola bilər. Əgər özləri bu işi edə bilmirlər, yəni siğəni ərəb dilində oxumağa qadir deyillər, o zaman vəkil tuta bilərlər.

7.Qanuni baxımdan siğə natarusda təsdiq olunmalıdır. Əgər bu əməliyyat yerinə yetirilməsə də, bu siğə etibarsız sayılmır.

8.Siğədə şahidə ehtiyac yoxdur. Əgər bir qadın və bir kişi iddia edələr ki, siğə olublar, gərək bu qəbul oluna. Məgər ki, onun əksi və ya iddianın aldadıcı olduğu sübut oluna.

Yuxarıda siğə ilə bağlı ümumi məlumatı İran hökumətinə aid olan sitələrdən qeyd etdik. Yeri gəlmişkən bu yerdə bir məlumatı diqqətinizə çatdırıb, bəzi şərhlər vermək istəyirəm. Dünyada islam dininə inananların sayı təqribən 1 milyard arasında olduğu deyilir. Hüdudən islama inanaların 85 % – i sünni, ancaq 15 % şiə məzhəbli sayılırlar. Burda qiqqət etməliyik ki, sünnilər, yəni islama inananların 85 % – i siğə, yəni müvəqqəti nigaha inanmırlar. Hətta bəzi sünni alimlər siğə məfkurəsinə çox sərt reaksiya nişan verirlər. Onların nəzərinə görə, siğə, yəni dini baxımdan zinaya izni – icazə qazandırmaqdır. O biri tərəfdən şiə məzhəbli alimlərin arasında da indiki İranda siğəni bu formada həyata keçirmək arasında fikir ixtilafı var. Bundan əlavə, hansı şiə məzhəbli razı olar ki, onun bacısı və ya qızı ancaq müəyyən məbləğə xatir hər dəfə başqa – başqa kişi ilə cinsi rabitədə ola. Siz bir bakirə qızı nəzərə alın. O, əgər İran kimi ölkədə siğə olub və bakirəliyin əldən verə, onunla kim daimi nigah edər? Bunu da unutmamalıyıq, İranda iqtisadi baxımdan əhalinin durumu çox ağırdır. Xüsusən, Güney Azərbaycanda yaşayan Azərbaycanlılar ağır iqtisadi ayrı – seçkiliyə məruz qalıb, maliyyə vəziyyətləri çox ağırdır. İranda siğəyə kişilərin gərək maliyyə imkanları ola. Çünki siğə üçün qadını əldə etməyə görə siğə firmasına müəyyən məbləğ ödəməlidir və bundan əlavə siğə olan qadına da müəyyən qədər pul verilməlidir. Bəs əgər diqqət etsəniz, siğənin əsası iqtisadi amilə bağlıdır. Elə bu səbəblərə görə, siğədən İranın hökumət adamları və sayca az olan sərvətlilər faydalanırlar.

Dünyanın inkişaf tapmış ölkələrində müvəqqəti cinsi rabitənin əsası sevib və sevilmədir. Yəni iki insan, bir qadın və bir kişi bir – birini yaxından tanıyandan sonra, ancaq ürəklərinin istəyi ilə cinsi rabitəyə razı olurlar. Amma əgər bu cinsi rabitə pula xatir ola, bu seksi alıb – satma sayılır və fahişəlik adlanır. Mən yaşadığım ölkədə, yəni İsveçdə seksin alınıb – satılması qanun nöqteyi – nəzərindən cinayət sayılır. Həm kişi və həm də qadın cinayətkar hesab olunurlar. İranda qanuni nöqteyi – nəzərdən bir qadın və kişiyə bu imkan yoxdur sərbəst şəkildə bir – birləri ilə gəl – ged edib və bir – birlərini yaxşı tanıyalar. Ancaq siğə məfkurəsinin əsasında iki insan ki, bir – birinin xüsusiyyətin tanımırlar, bir – biri ilə görüşüb, müəyyən miqdarda pula xatir müvəqqəti cinsi rabitə qoyurlar. Bütün bunlar sübut edir ki, İrandakı siğənin – bu cür cinsi əlaqənin əsasında pul durur.

Siğə həyata keçiriləndə heç bir tibbi kontrol yoxdur. Bir qadın siğə bəhanəsi ilə il ərzində bir neçə kişi ilə cinsi rabitə qoyması, bais olur bu təhlükə arta ki, cinsi xəstəliyə düçar ola və bu xəstəliyi də yaya. Bunlardan əlavə, çox əhəmiyyətli məsələ, siğədən əmələ gələn uşaqlardır. İranın fanatik mollalarının nəzərinə görə, siğədən əmələ gələn uşaqlar daimi nigahdan, yəni ailələrdə doğulan uşaqlarla eyni hüquqa malikdirlər. Əgər turist kimi hər hansı bir yerə gəlib ..gedən kişidən uşaq doğulursa və sonra o uşağa sahib çıxmırsa, burdan belə bir sual ortaya çıxır: Müvəqqəti nigahdan doğulan uşaqlar, necə və kimin vasitəsi ilə öz hüquqlarına çatacaqlar? Fərz edin bir turist, İranın cənubundan Quma və ya Məşhəddə gedib, bir neçə günlük bir qadını siğə edib, sonra öz yaşadığı yerə, ailəsinin yanına qayıdır. Amma siğə etdiyi qadın ondan hamilə olur, uşaq dünyaya gəlir. Bu qadın ki, öz başın dolandıra bilməyib, siğə olunmağa məcbur olub, o necə gedib polisə müraciət edəcək, vəkil tutacaq, o kişini tapacaq və s.?

Müxtəlif statistiklərin əsasında sübut edilir ki, İranın böyük şəhərlərində 2 milyondan artıq küçə uşağı var. Onlar çox ağır şəraitdə yaşayırlar. Bu hökumət ki, bu qədər məzlum uşağın taleyinə biganə qalıb, necə olar ki, siğədən olan uşağa maraq göstərib, onlara yardım edəcək?

Bütün bunların hamısından əlavə, bir nöqtəni unutmamalıyıq ki, ailədə sağlam rabitənin yaranmasının əsas təməli, bir – birini düşünmək və inanmaqdır. Bir kişi ki, həyat yoldaşından gizli gedib bir neçə qadını siğə edir, bu bais olar daimi nigahda kişi ilə qdının arasında inam və istək itə. Və qadın bu işi özünə qarşı xəyanət hesab edər. Bu baxımdan, demək olar siğə ailənin sağlamlığın təhlükəyə salır. Nəzərə alaq ki, ailə bir kişi və bir qadından ibarət deyil, onların neçə uşağı və qohum əqrəbələri var. Ailənin əsası təhlükə altına gedən də və bir – birlərinə şübhə ilə baxanda, nə qədər insan mənəvi zərbə alır. Bunu da unutmamalıyıq ki, bir ictimaiyyət ailələrdən təşkil tapır. Ailədə rabitə sağlam olmayanda, ictimaiyyət də xəstə hesab olunur. Elə bu səbəbə görə, İran hökumətinin tərəfindən İran Parlamentinə təyin olunan qadın millət vəkilləri siğə ilə bağlı öz ailələrin təhlükə altında görüb və ona qarşı mənfi münasibət bildirmişdirlər. Misal üçün, bir müddət bundan əvvəl İranın Daxili İşlər Naziri Mustafa Purməhəmmədi Qum şəhərində öz çıxışında ruhanilərə müraciət edib və onlardan istəmişdir ki, ictimaiyyətdə cəsarətlə siğəni geniş formada yayalar. Onun fikrinə görə, müvəqqəti nigah İran cəmiyyətinin çox əhəmiyyətli ehtiyacından sayılır. Təbriz şəhərindən İran Parlamentinə seçilmiş millət vəkili xanım İşrət Şaiq bu çıxışa qarşı “Aftab” qəzetinə verdiyi müsahibədə xatırlamışdı : “Belə iddia olunur ki, siğə cavanların ailə problemin həll edir. Bunu unutmayaq ki, hal – hazırda cavanların işsizlik və evsizlik problemləri var və çoxlarının özlərini dolandırmaq üçün gəlirləri yoxdur. Əgər bu problemlər həll oluna, onlara imkan yaranar daimi nigah edələr. Biz siğə yerinə, onların maliyyə problemin həll etməliyik. Təcrübə bunu sübut edir ki, hal – hazırda cavanların yerinə, çoxlu evli kişilər başqa qadınları siğə edirlər. O da bais olur ailələr dağılsın. Siğəni təbliğ edən ağalara mənim bir sualım var: Ayə, onlar hazır olardılar ki, bir qadınla ki, keçmişdə siğə edib, onunla daimi nigah edələr və ailə quralar? Onlar tez – tez siğənin islam dinində olduğun vurğulayırlar. Bunu da unutmayaq ki, islamda çoxlu qanunlar var, onların da icrasına fikir etməliyik. Misal üçün, islamda banklarda faizlə pul vermək olmasın. Niyə siğə yerinə bu məsələ aktual olmur?

Yenə də üstə siğə şəraitinə diqqət etsəz, siğə üçün şahid və hətta vəkil də lazım deyil. Bir qadınla kişi bir neçə cümlə ərəb dilində oxuyub, bir – biri ilə cinsi rabitə qoya bilərlər. Elə bu halın özü qanun nöqteyi – nəzərindən çox dəhşətli ayrı – seçkiliyə səbəb olub. Bu günkü İranda hökumət adamları iş yerində, yaşadığı məhəllədə istədiyi qadını cinsi sui – istifadəyə məcbur edirlər və polis tərəfindən tutulanda onunla siğə olduğunu vurğulayırlar. Bu cür halda çünki qadında tutulur və zina ilə ittihamlanır, cəza və abır qorxusundan o da siğə olunduğunu etiraf edir. Siğənin sübutu üçün bir neçə ərəb dilində cümlə oxumaq və nigahın şəraitin bilmək yetər. Misal üçün, çox da uzağa getməyək. Bir müddət bundan əvvəl Zəncan Universitetinin İnzibati İşlər üzrə prorektoru doktor Həsən Mədədinin tələbə qıza təcavüz edərkən filmi çəkilib, dünyaya yaılmışdı və bu da öz növbəsində tələbələrin etirazına səbəb olmuşdu. Amam çox təəssüf ki, Həsən Mədədidən əlavə, o qız da Zəncan şəhərinin prokurorunun əmri ilə həbs olunmuşdu. Doktor bir müddət həbsdə qalandan sonra, qızla siğə olduğunu dediyi üçün azadlığa buraxılmışdır. Əgər diqqət etsəniz, görərsiniz ki, qızla cinayətin qurbanı kimi yox, əslində cinayətkar kimi rəftar olunmuşdu. Belə nəzərə gəlir ki, qız da zina ittihamı və abrı qorxusundan siğəni təsdiqləyə. Digər tərəfdən bəzi insanlar İranda zina ittihamı ilə tutulub, uzun həbs, şallaqlanma və hətta daş – qalaqla cəzalanırlar. Buna xatir ki, ərəb dilində bir neçə cümlə oxumağı bacarmırlar və yalanda olsa, siğə olduqlarını sübut edə bilmirlər.

Burdan açıq – aydın görmək olur ki, İranın irqçi fars rejimi siğəni bəhanə edib, İran ictimaiyyətində əxlaqsızlığı qanunlaşdırır. Və əməldə siğədən İran daxilində və xaricdə yaşayan pullu kişilərə seksi pulla almağa zəmin yaradır. Bu cür bir siyasəti “seks truzim” adlandırmaq olar. Azca da olsa, mənəviyyatı olan adam bu cür siyasətdən iyrənməli və buna getməməlidir.

İranın geridə qalmış molla rejimi, elmi nöqteyi – nəzərin yerinə, keçmişə pənah aparmaqla, XIV – XV əsrlərin qayda – qanunları ilə istəyir XXI əsrdə yaşayan insanların problemlərin həll edə. Qeyd edim ki, bu gün dünya sivilizasiyasına qapısın açmayan ölkə yoxdur! Əlbəttə, İrandan başqa!!!

Bu yerdə fikrimə aydınlıq gətirmək üçün bir misalla yazımı tamamlayıram. Cinsi ləzzət nədir? Cinsi ləzzət bundan ibarətdir ki, müəyyən elektiriki siqnallar beynə gedir və cinsi ləzzət kimi beyində tərcümə olunur. Bəzi alimlərin araşdırmalarına görə, yaxın gələcəkdə mümkün olacaq adamlar bilgisayarlarının qabağında oturub, cinsi rabitə qoyduğu insanı dizayin edib, sonra bir elektroniki aparat başına – gözünə yerləşdirib və bu vasitə ilə müəyyən elektriki siqnalları beyninə göndərib və cinsi ləzzət alsın. Hətta bəzilərinin nəzərinə görə, çox kamil və perfekt cinsi rabitə həqiqi dünyada yox, əslində virtual dünyada mümkün olacaq. Görəsən, onda bu geridə qalmış mollalar virtual dünyada siğə məsələsin necə həll edəcəklər?

Babək Azad

Leave a comment

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

Son Xəbərlər