مهدی محمد برادر نرگس محمدی: نرگس به من زنگ زد، دو بار قطع کردند. دفعه دوم ترکی صحبت میکردیم باز هم قطع کردند:

مهدی محمد برادر نرگس محمدی: نرگس به من زنگ زد، دو بار قطع کردند. دفعه دوم ترکی صحبت میکردیم باز هم قطع کردند:

 

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آحرین مطالب