نگاھی به وضعیت زنان عرب در زندان‌ھای ایران

پیشتر نیز درباره تبعیض و ظلم نسبت به گروه ھای اتنیکی، از جمله بر زنان عرب خوزستان، نوشته‌ام. این ظلم‌ھا ھم از سوی حاکمیت ضد زن ایران و ھم از سوی قوانین مرد سالاری که بر خانواده‌ھا مسلط است ومورد حمایت دستگاه سرکوبگر قضایی جمهوری اسلامی ایران است، اعمال می‌شود. این دو پدیده شوم و سرکوبگر که یکی مکمل دیگری است، خواھان خارج کردن نیمی از جمعیت ایران از صحنه مبارزات اجتماعی و سیاسی جامعه ھستند. در 10 سال اخیر و به کمک شبکه‌ھای ھای اجتماعی و رسانه‌ھا ، دختران و زنان جوان زیادی وارد عرصه‌ھای تحصیلی و یا اجتماعی شده اند و خواھان کسب حقوق نقض شده خود در تمامی امور جامعه ھستند. ھر چند که این امر با سرکوب‌ھای خشن از سوی قوانین مرد سالاری و دستگاه‌ھای امنیتی و پلیس رژیم ھمراه بوده، اما مانع از آن نشده که زنان بیشتری روز به روز به عرصه مبارزات سیاسی و مدنی و حقوق بشری پا بگذارند.

آنچه که به گروه‌ھای اتنیکی، از جمله عرب‌ھای خوزستان، مربوط است، مبارزه برای نان و کار مردم عرب است. به دلیل عمق بیکاری و نگاه امنیتی رژیم به این مناطق و با آوردن عمدی نیروی غیر بومی ، بیکاری در این منطقه افزایش یافته است. از سوی دیگر، به دلیل سیاست‌ھای تبعیض‌آمیز حاکم، مبارزات ھویت طلبی و برابری طلبی نیز شدت گرفته است.

ورود زنان عرب اھواز، به طور مسالمت‌آمیز، به صحنه مطالبات اجتماعی و حقوق شهروندی و ھویت طلبی، طبیعتا با سرکوب خشن نیروھای امنیتی ایران ھمراه بوده و ھست. از این رو، دستگاه ھای امنیتی برای دور کردن زنان و دختران از این مبارزه، دست به روشهای کثیفی زده اند تا مردان خانواده از ترس بر باد رفتن «ناموس» و سرافکندگی در جامعه، مانع حضور زنان و دختران خود در ھر تظاھرات و یا تجمعات شوند. پخش اخبار مربوط به تجاوز به زنان زندانی و یا نگاه داشتن طولانی زنان در بازداشتگاه‌ھا و نشر اخبار در خصوص تعرض به زنان، باعث شده که حساسیت مردان خانواده را برانگیزد. ھر چند که این ترفند پیروز نشد، اما تاثیر منفی خود را گذاشته است.

در زیر برای آشنایی عموم و به ویژه برای کسانی که کمتر با مبارزات حق طلبانه گروه‌ھای اتنیکی غیر فارس، مخصوصا عرب‌های ایران، آشنا ھستند، اسامی زنان زندانی سیاسی و امنیتی عرب ایران را در زندان سپیدار اھواز عرضه میکنم، و امیدوارم که این نوشته باعث آگاھی رسانی در این زمینه بشود.

زنان بسیاری به دلیل ھمسر و یا خواھر بودن به گروگان گرفته شده اند، تا شوھر و یا برادر خود را معرفی کند، و یا به دلیل فعالیت‌ھای سیاسی و مدنی، مورد ستم قرارمی‌گیرند. و در آخر اگر ھمه ما یکی نشویم و در یک صف و بدون توجه به قوم و مذھب خود، در مقابل این ستم رژیم ضد بشری و ضد زن جمهوری اسلامی ایران قد علم نکنیم، مطمئن باشیم که پتک رژیم بر سر ھمه ما محکم‌تر فرود خواھد آمد.

اسامی بعضی از زنان سیاسی و امنیتی عرب ایران در زندان سپیدار اھواز و زندان ھمندان:

1- مریم (سهوا)حمادی، 28 ساله فرزند سعد، دارای دو فرزند. گرفتن اعترافات اجباری تحت شکنجه از او.

2- سنا عبیداوی، اھل منطقه حصیر اباد اھواز، در مهرماه 97 به ھمراه ھمسرش دستگیر شد.

3- فاطمه تونیت زاده، مادر مریم حمادی، در مهرماه 97 بازداشت شد، در زندان سپیدار بسر می‌برد.

4- مریم عنافچه، 48 ساله و دارای یک پسر 13 ساله و یک دختر 20 ساله دانشجوی شیمی دانشگاه اھواز، ساکن منطقه شیبان اھواز، به اتهام محاربه با خدا و مخالفت با ولایت فقیه، به 15 سال حبس محکوم شد، اما بعدھا به 4 سال در زندان شیبان اھواز تقلیل پیدا کرد. او در 24 شھریور 99 دستگیر شد.

5- زھرا حسینی، 24 ساله، فرزند سعد، دارای دو دختر.

6- معصومه سعیداوی، 47 ساله، متاھل و به ھمراه تمام اھل خانواده از مهرماه 97 در بازداشت است.

7- سکینه صبوری، 34 ساله، فرزند جاسم، ساکن منطقه کانتکس اھواز، متاھل و دارای یک فرزند، در زندان سپیدار بسر می‌برد.

8- وفا حیدری، اھل شهر اھواز، 26 ساله و در زندان ھمدان بسر می‌برد.

9- سوسن سعیداوی، 45 ساله، به ھمراه تمام اھل خانواده از مهرماه 97 در زندان سپیدار در بازداشت است.

10- خلود سبحانی، 20 ساله، اھل شهر خفاجیه (سوسنگرد) از سال 96 در بازداشت بسر میبرد.

11- زھرا شجرات، 27 ساله، دارای سه فرزند و از آذرماه 97 در زندان سپیدار بسر می‌برد. 12/ مریم افضلی، 26 ساله، از آبان ماه 97 در بازداشت است، اھل خیابان نادری اھواز و در حالی که در حال خرید بود، مورد ھجوم واقع و بازداشت میشود.

12- الهه دوریشی، 17 ساله و اھل شهر شوش دانیال و ھنگام دستگیری دارای یک فرزند بود، از اوایل مهرماه 97 دستگیر شد. 13- صومیه حردانی، 28 ساله، ھنگاھی که 3 ماهه حامله بود به ھمراه مادرش سوسن سعیداوی در مهرماه 97 بازداشت شد.

14- بدریخ حمیداوی، 64 ساله، و مادر علی تمیمی از کشته شدگان آبان ماه 97، در 26 اردیبھشت 1400 در شھر اھواز و در منطقه زویه بازداشت شد.

15- زویده عفراوی، 55 ساله، در مھرماه 97 بازداشت شد، اھل روستای البو عفری خفاجیه (سوسنگرد) است.

16- زکیه نیسی، 36 ساله، متاھل و دارای سه فرزند زندانی در زندان سپیداراھواز.

17- زینب عفراوی، در 30 شھریور ماه 97 بازداشت شد.

18- مریم زبیدی، در 24 اسفند ماه 96 به ھمراه 4 فرزند خود بازداشت شد، اھل روستای زیتون اھواز. سه پسر و یک دختر، دو پسر بزرگ او 29 و 26 ساله به نام‌ھای محمد و بنیامین البوغبیش، بنیامین در بازداشتگاه به قتل رسیدند

19- قیسیه عفراوی، 60 ساله، در مھرماه 97 بازداشت شد، اھل روستای البئ عفری شھر خفاجیه.

20- مریم عامری، 30 ساله

21- ازھار البوغبیش.

22- مھناز عموری.

23- مائده شعبانی نژاد.

telegra

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آحرین مطالب