خانم‌ها شادی امین و سویل سلیمانی ; علل انکار نژادپرستی در ایران

هر گاه گفتگوئی در خصوص نژادپرستی و تبعیض در ایران آغاز می‌گردد عده‌ای اقدام به انکار وجود نژادپرستی در ایران می‌نمایند و این در حالی است که رفتار و ادبیات توهین آمیزی که متضمن تحقیر “دیگری” باشد در ایران معاصر بی‌سابقه نیست. هم در ادبیات مکتوب و شفاهی و هم در رفتارهای اجتماعی می‌توانیم ردی محسوس از دیگر ستیزی هویتی و خود بزرگ بینی فرهنگی ببینیم.

https://youtu.be/M9Rc4A1dLD8

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آحرین مطالب