سویل سلیمانی – جامعه شناس ; خرداد 85، تاریخی که از ذهن مردم آذربایجان پاک شدنی نیست

خرداد 85، تاریخی که از ذهن مردم آذربایجان پاک شدنی نیست. قیامی که منجر به بازداشت شدن هزاران نفر در شهرهای مختلف مناطق ترک نشین شد و دهها کشته بر جای گذاشت. اما قیام خرداد 85 چطور شروع شد؟ آیا صرفا یک کارتون که در روزنامه ایران منتشر شد باعث این همه خشم و قیام خیابونی شد یا باید ریشه های اون زا جای دیگری جستجو کرد؟ از قیام خرداد تا امروز، جامعه آذربایجان چه تغییری کرده است؟ آیا رویکرد بقیه بخشهای جامعه نسبت به آذربایجان تغییری داشته است؟ نقش رسانه های جریان اصلی در این معادله چطور تعریف می شود؟

https://youtu.be/7ZfPKL9EroA

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آحرین مطالب