حئکایــه و شــعرلری ایلــه تانینــان آذربایجانلــی یــازار و شــاعیر «رقیــه کبیــری»

page3image1977235952

داهــا چــوخ رمــان، حئکایــه و شــعرلری ایلــه تانینــان آذربایجانلــی یــازار و شــاعیر «رقیــه کبیــری»، 1341جــی گونــش ایلینــده خــوی شــهرینده دونیایــا گــؤز آچیــب. تبریـز یونیورسـیته سـینده لابراتوریـا علـوم آزمایشـگاهی فاکولتـه سـینده تحصیـل آلیب.1392جـی ایلـده طـب علملـری علـوم پزشـکی ایداره سـیندن تقاعـده چیخیب. شـعر و حئکایـه لـری دیلمـاج، آفتـاب آذربایجـان، سـارای، بایـرام، چیـراق، انجمـن ادبـی صابـر، آذرتـورک، آذری، آناوارلیـق، ائـل بیلیمـی، فـردای مـا، حیدربابـا، سـهیل، خراسـان و درگـی لرینـده نشـر اولونـان «رقیـه کبیـری» دن بـو زامانـا قـدر نشـر اولونـان 14 اثـر اولـوب. بـو اثرلـردن اون بیـری حئکایـه و رومـان سـاحه سـینده و دؤرد اثـر شـعر و ترجمـه اولاراق ایشـیق اوزو گـؤروب. آشاغیدا آدی گئدن اثرلر بو یازارا عاییددیر.

حئکایــه و رمــان

1- «اوره ییـم آغرییـر» آدلـی حئکایـه توپلوسـو، 2۰12-جـی ایلـده باکـی شـهرینین قانـون انتشـاراتی طرفینـدن نشـر اولونـوب. 1۵ حئکایـه دن عیبـارت اولان بـو کیتـاب یاشاییشـین رئـال حادیثـه لرینـه عاییددیـر. 2- «بـو قاپـی هئـچ چالینمایاجـاق» آدلـی حئکایـه توپلوسـو ، 1392-جـی ایلـده یـاران اینتیشـاراتی طرفینـدن تبریـز شـهرینده ایشـیق اوزو گؤروب. 3- «ائویـم» رومانـی، تبریزیـن یـاران اینتیشـاراتی طرفینـدن 1392-جـی ایلده گنج بیـر قیزیـن حبـس خانـادا کئچیردیغـی گونلریـن حئکایـه سـیدیر. بـو اثـر، 2۰1۶-جـی ایلـده باکـی شـهرینین قانـون انتشـاراتی طرفینـدن، آذربایجـان تورکجـه سـی-لاتین الفباسـی- ایلـه یئنـی دن چـاپ اولـوب.

4- «آنلایــن یازیــلار»، 1392جــی ایلــده، تبریزیــن یــاران اینتیشــاراتی طرفینــدن مکتــوب فرمونــدا یازیلمیــش یازیــلاردان عبارتدیــر. ۵- «ایچیمـده کـی قیـز» آدلـی حئکایه توپلوسـو، 1392جی ایلـده یاران اینتیشـاراتی طرفینـدن نشـر اولونوب. ۶- علمـی تخیلـی اولان «یئـردن اوجـا تورپـاق» آدلـی رومـان، موغـام اینتیشـاراتی طرفینــدن 1393جــی ایلــده ایشــیق اوزو گــؤروب. بــو رومانیــن اســاس مضمونــو، مدنّیتیـنطبیعتـهبوراخدیغـیتْاثیریواینسـانینابـدیقالماقاوچونآختاریشـیدیر. یازیچـی اؤز اثرینـده، سـومر دؤورنون مدنیتیـن آنلاتماغا،«گیل گمیش» داسـتانیندان و گونـش لـه مریـخ یـن فضاسـینا گـؤره یازیلمیـش مقالـه لـردن، علمـی فاکـت لاردان فایدالانیبدیـر. ۷- «دونیــا قابــار چالیــب یولــداش» آدلــی حئکایــه توپلوســو، موغــام نشــریاتی طرفینــدن 139۵جــی ایلــده تبریــزده نشــر اولونــوب. ۸- «سـاچاقدان آسـیلمیش اژدهـا» (خانبالیـق سـفرنامه سـی)، «رقیـه کبیـری» نیـن ایلـک سـفرنامه سـی اولاراق چیـن اؤلکـه سـی حاقـدا یازیلیبدیـر. بـو سـفرنامه ایلـه آدینـی آذربایجانـدا ایلـک سـفرنامه یـازان خانیـم کیمـی ثبـت ائـدن «رقیـه کبیـری» نیـن بـو کیتابـی موغـام نشـریاتی طرفینـدن 139۵جـی ایلـده تبریـزده نشـر اولونـوب. 9- «قوشــلار داهــا قورخمــورلار» رومانــی. یانــار آیدیــن اینتیشــاراتی طرفینــدن 139۵جــی ایلــده تبریــز شــهرینده نشــر اولونــوب. «قوشــلار داهــا قورخمــورلار» رومانـی نیلوفـر و نرگیـس آدلـی ایکـی فرقلـی نسـیلدن اولان قادینیـن حیـات حئکایـه سـی دیـر. رومـان داکـی حادثـه لـر خـوی شـهرین ده ایرانیـن ایکـی اؤنملـی تاریخـی دؤنمیـن ده 194۵ و 19۷9جـو ایللـرده بـاش وئریـر. میللـی حکومتیـن قورولوشـو و حکومتیـن داغیلماغینـدان سـونراکی مهاجیـرت مسـئله سـی نیلوفریـن یاشاییشـین دا ایـز بوراخیرسـا، 19۷9جـو ایـل اینقیلابـی، اوسـته لیـک اینقیلابـدان آسـیلی اولان حادثـه لـردن سـونرا ضیالیلاریـن و سـولچولارین مهاجیرتـی ده نرگیسـین یاشاییشـین دا ایـز بوراخیـر. 1۰- 139۶جــی ایلــده تبریــز شــهرینده انــور انتشــاراتی طرفینــدن نشــر اولونــان «رقیـه کبیـری »نیـن ایکینجـی سـفرنامه سـی اؤزبکیسـتان اؤلکـه سـینه عاییددیـر.

11- «مــ ّر آغاجینیــن کهربــا گؤزلــری» آدلــی رومــان، یانــار- آیدیــن اینتیشــاراتی طرفینــدن 139۶جــی ایلــده نشــر اولونــوب.

شعـر:

12- «تبریزیــم! آل تبیمــی» آدلــی شــعر توپلوســو، نباتــی اینتیشــاراتی طرفینــدن 139۰جــی ایلــده تبریــز شــهرینده نشــر اولونــوب. 13- 1392جــی ایلــده «کتــاب تبریــز» آدلــی موســابیقه ســینده ایکینجــی مقامــی قازانــان «بیــر اوجاقــدا ایکــی کــول توپاســی اصلــی کــرم دن یئنــی آنلاتــی» (کیــان خیــاو ایلــه یازیلمیــش اورتــاق شــعرلر) یــاران اینتیشــاراتی طرفینــدن 139۰جــی ایلــده نشــر اولــوب. 14- «دنبـال چشـمانت مـی گردم» (پرویز جبرائیلین سـئچیلمیش شـعرلرینین فارسـجا ترجمـه سـی) 1392 جـی ایلده کشـمر نشـریاتی طرفینـدن ایشـیق اوزو گؤروب.

رقیه کبیری نین حئکایه بؤلومونده قازاندیغی مقاملاردان:

2۰12 جـی ایلـده «ماوایـل» حئکایـه سـی، باکـی شـهرینده آزادلیـق رادیوسـونون کئچیردیغـی حئکایـه مسـابیقه سـینده، 1۸۰ اثریـن ایچینـده بیرینجـی مقامـی

139۵جـی ایلـده تورکیـه ده کئچیریلـن کاشـغارلی محمـود مسـابیقه سـینین ایـران بؤلومنـده «منـی آگـورادا یاندیریـن» حئکایـه نیـن اوچونجـو مقامی 139۰جی ایلده «قار یاغیر» حئکایه سـی اساسـیندا قادر فریورین رئژیسسـورلوغو ایلـه «قـارال» آدلـی فیلمین «پرویـن اعتصامی» و «سـیب» فسـتیواللاریندا قازانیلان رتبـه دن آد آپارماق اولار.

بـو یازیچـی ایلـه علاقـه قورمـاق ایچیـن آشـاغیدا گلـن واسـیطه لـردن ایسـتیفاده ائـده بیلرسـینیز:

ایمیل: kabriri 41 @yahoo.com تلگرام کانالی: https://t.me/ruqayyekabiri فیسبوک: www.facebook.com/Ruqayye.kabir